Ugrás a tartalomra

A közigazgatási közönségszolgálat megvalósítása a XXII. kerületben

2010. május 27. csütörtök
Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.
A közigazgatási közönségszolgálat megvalósítása a XXII. kerületben

Az Európai Unió ?llamreform Operatív Programja keretében olyan pályázatot írtak ki, amely a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztését tűzte ki célul. A pályázaton sikerrel vett részt Budafok-Tétény Önkormányzata is, egyúttal a polgárközpontúságot szem előtt tartva megkezdődött a helyi közmenedzsment rendszerelvű kialakítása az önkormányzat működésében.

Mi az a közigazgatási közönségszolgálat, miért van rá szükség?
Tevanné dr. Südi Annamária jegyző válaszol

- Az Európai Unió ?llamreform Operatív Programja keretében kiírt pályázat a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztését tűzte ki célul. A pályázaton sikerrel vett részt Budafok-Tétény Önkormányzata is. A polgárközpontúságot szem előtt tartva megkezdődött a helyi közmenedzsment rendszerelvű kialakítása az önkormányzat működésében.

-Mi a program célja?

- Aprogram központi gondolata, alapértéke a kisközösségi önszervezés, önkormányzás.Azezt támogató, erre épülő helyi közszolgáltatások rendszere az új közigazgatási kultúra lényege. A helyi közösségen jelentős mértékben múlik, hogyan alakulnak a lakóhelyi életkörülmények. Olyan közigazgatást kell az érintettekkel közösen létrehozni, amelynek nincs más alapvető célja, mint a helyi közösségek tagjainak jóléte, életminősége, biztonsága.

- Milyen helyet foglal el ebben a közönségszolgálat?

- A közigazgatási közönségszolgálat rendeltetése, hogy a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatassa a szomszédságok lakóit, mint választókat és a közszolgáltatást igénybevevőket, és a hatékony részvételhez szükséges helyzetbe hozza őket. Feladatai közé tartozik az egyablakos, egylépéses ügyfélkapcsolati és kiszolgálási rendszer megvalósítása.

A helyi gazdaság, a versenyképesség és az életminőség akkor javulhat, ha itt helyben javul a társadalmi kohézió és tőke, azaz a helyi társadalom összetartása, befogadó jellege, szolidaritása, belső szervezettsége. A szervezetfejlesztési program meghatározó szerepet tulajdonít ennek az összefüggésnek, és több módon is (például civil szervezettség és kompetenciák erősítése, infokommunikációs támogatás) igyekszik érvényesülését elősegíteni.

- Hogyan képzeljük el az új közigazgatási ügyfélszolgálatot?

A szervezetfejlesztési program országos jelentőségű újítása lehet az integrált, hálózati közigazgatási ügyfélszolgálat új modelljének, szervezeti és működési rendszerének kialakítása, bevezetése. A számos elemében már kibontakozásban lévő megoldás "összerakása" és a helyi közigazgatásba integrálása a program legátfogóbb törekvése. Nagyon sajátos megoldásról van szó, amely ötvözete a modern, polgárközeli, civilbarát helyi közigazgatás, az információs társadalom és a digitális szolidaritás legjobb tulajdonságainak és módszereinek. A közigazgatási közönségszolgálat a jelenlegi háromszintes közigazgatási rendszert (központi, területi és helyi közigazgatás) egy negyedikkel, a "végponti közigazgatási kiszolgálás" szintjével egészíti ki, szinte feloldódva a helyi, lakókörzeti viszonyokban, társadalomban. A közigazgatás ennél közelebb már nem kerülhet az emberekhez, viszont ily módon valóban a lehető legteljesebben, a legközvetlenebbül tudja szolgálni őket, velük együttműködve.

- Milyen elemekből áll össze ez a hálózat?

A teleház tapasztalatokra építve többfunkciós szomszédsági információs szolgáltató központokat, ún. telekuckókat szervezünk. A hátrányos helyzetű családok számára úgynevezett "szociális internet" szolgáltatás bevezetését tervezzük, amely megfizethető infrastruktúrát és hálózati elérést biztosít a számukra. Ennek költségeit sajátos technikai és üzleti megoldásokkal, szektorközi összefogással lehetne megteremteni.

A "digitális szolidaritás" fogalma azt takarja, hogy aki nem képes a számítógépet kezelni és az internetet használni, további hátrányba kerül, és ezt meg kell akadályozni. A szomszédsági információs szolgáltató központokra alapozva, a hátrányos helyzetű csoportokat segítő intézmények és civil szervezetek segítségével lehet ebben előbbre lépni.

Fontos a szomszédsági, civil önigazgatás erősítése, fokozatos intézményesítése ott, ahol megvannak ennek civiltársadalmi alapjai. Cél ennek beépítése az önkormányzati közigazgatás rendszerébe, működésük segítése a szomszédsági szolgáltató központokban.

Az okmányiroda és más helyi ügyfélszolgálatok kiterjesztéseiként meg lehet szervezni az integrált, helyi közigazgatási közönségszolgálatot, amelynek végpontjai a szomszédsági információs szolgáltató központok. A szomszédsági információs szolgáltató központokban a hálózati közfeladatok közvetítését információs társadalmi mentorok (IT-mentor, ügysegéd) végeznék. Ez 2006 óta elismert szakmai képesítés.

- Miért éppen kerületünkben jöhet létre elsőként ez a hálózat?

- Budafok-Tétény városrészeiben az önszerveződésnek, önigazgatásnak ez a folyamata már megkezdődött. Léteznek szomszédsági ernyőszervezetek, illetve ilyen szerepet betölteni hivatott, erre képes civil szervezetek. Különösen értékes ezeknél a kezdeményezéseknél, hogy ezek a szomszédsági szervezetek nem csupán saját ügyeikben törekszenek érdekképviseletre, hanem szoros együttműködésben vannak a többi helyi civil szervezettel. A közigazgatási közönségszolgálat fontos eleme a helyi közösséggel, civil szervezetekkel való együttműködés, önszervező képességük fejlesztése, bevonásuk a közszolgáltatások ellátásába. A cél az, hogy azok a rászoruló emberek is hatékonyabban elérhetők legyenek, akik információhiány, egyéb akadályok miatt nem kerülnek a közszolgáltató intézmények hatókörébe. A közigazgatási közönségszolgálat a telekuckók támogatásával, közvetítő tevékenységével kiépülhet az egyes emberekig eljutó segítő hálózat.

-Milyen akadályok hátráltathatják ezeknek a szép terveknek a megvalósulását?

- A megbízható alapok ellenére számolnunk kell a kísérletezés bizonytalanságaival. Veszélyt jelenthet, hogy a leginkább segítségre szorulók, akik az életminőségükön a legkevésbé tudnak javítani, egyben a leggyengébb érdekérvényesítők is. Erre nagyon komolyan oda kell figyelni. Az is megtörténhet, hogy a kezdeti lelkesedés után a résztvevőknek elfogy a türelmük, még mielőtt a kézzelfogható eredmények megjelennének. Ha a közigazgatási közönségszolgálat időben megkezdi a működését az adott szomszédságban, s megjelennek a segítő szolgáltatások mind a civil szervezetek, mind az egyéni felhasználók számára, akkor ennek kicsi az esélye. A hosszabb távú siker biztosítéka az, ha az elért eredmények igazolják a polgárok idő- és anyagi ráfordításainak hasznosságát, értékét.

A projekt neve:
?ROP-3.A.1/B - Polgárközpontú helyi közigazgatás és közmenedzsment rendszerelvű kialakítása Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működésében.

A porojekt célja egy új, komplex helyi önkormányzati és szolgáltatásmenedzsment-modell kialakítása. A megjelölt fejlesztendő részterületekre 12 akciót dolgoztak ki. Ezek több komponensből tevődnek össze, szakértői anyagok, interjúk, kérdőíves felmérések készítésével, tematikus képzésekkel, szoftveralkalmazások bevezetésével kívánják elérni a kitűzött célt. A fejlesztés nem csak tartalmában átfogó, gyakorlatilag kiterjed az önkormányzat minden ügyosztályára, intézményére.

7 szoftveralkalmazás-fejlesztés

47 szakértői anyag,

185 interjú,

13 kérdőíves felmérés,

75 csoporttréning.

A kedvezményezett:

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata
1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel.: *229-2611, fax: 229-2697,
e-mail:onkormanyzat@bp22.hu

A közreműköd?´ szervezet:

V?TI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)
Tel.: 224 3100, fax: 224 3105, e-mail:vati@vati.hu
www.nfu.hu
www.vati.hu