Jelentkezési határidő frissítve! – Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

2022. szeptember 27. kedd
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. – 2022. november 28. között Magyarország területén 16. alkalommal népszámlálást tart.
Jelentkezési határidő frissítve! – Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A népszámlálás menete a következő:

 • 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;
 • 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
 • 2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálás lebonyolításához elengedhetetlen az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok munkája. A helyi népszámlálási felelős feladata a számlálóbiztosok kiválasztása.

Számlálóbiztos feladata a körzetének bejárása, a körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja és ellenőrzi.

Számlálóbiztos csak az a nagykorú, cselekvőképes személy lehet, aki:

 • legalább középfokú végzettséggel rendelkezik;
 • magabiztos számítógépes ismerettel rendelkezik, illetve jártas érintőképernyős készülékek használatában;
 • terhelhető;
 • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását, és a vizsgázást;
 • kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel rendelkezik;
 • vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést;
 • konfliktuskezelő készséggel rendelkezik;
 • vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;
 • helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készséggel rendelkezik;
 • rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon, e-mail) rendelkezik az adatfelvétel időszakában.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal kell rendelkezniük:

 • saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
 • elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekben rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel.

A számlálóbiztosok feladata az otthoni, egyéni felkészülés keretében a szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása és az elektronikus vizsga elvégzése. Kizárólag sikeres vizsga után kerülhet sor a szerződés megkötésére.

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján:

 • Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés: 350 Ft/cím
 • Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység: 380 Ft/ összeírás körébe tartozó cím
 • Személyek: 730 Ft/összeírt személy
 • Egyéb szervezés: 920 Ft/cím
 • Számlálóbiztosok felkészülési és kapcsolattartási díja: 25.000 Ft

Amennyiben Ön a fent felsorolt feltételeknek megfelel, és szívesen részt venne a népszámlálási munkában, mint számlálóbiztos az alábbi jelentkezési lapot kitöltve küldje meg a nepszamlalas@bp22.hu e-mail címre vagy a jelenetezési lapot a Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.) recepcióján személyesen is leadhatja.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.

A népszámlálással kapcsolatosan bővebb információ található a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, a https://www.ksh.hu/nepszamlalas2022 oldalon.

Hivatalunk elérhetősége népszámlálással kapcsolatos ügyben: 06-1-229-2611/188 mellék

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 2